Rehabilitació de l’escut de Benicarló

De Viquibló
Salta a: navegació, cerca
Proposta de rehabilitació de l'escut
Escut actual

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de data 20 de maig de 2015, apareix publicat el Decret 72/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats locals del País Valencià.

L'article 16 especifica els criteris heràldics i vexil·lològics que han de complir els escuts.

L'òrgan consultiu especialitzat en heràldica, vexil·lologia i distincions a qui correspon emetre dictamen o informe és el Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·logia.

Per tot açò, en data 31 de juliol de 2015, es va sol·licitar de l'esmentat Consell, l'elaboració d'un estudi tècnic de la representació gràfica de l'escut utilitzat per l'Ajuntament de Benicarló.

Amb data 22 de juny té entrada a l'Ajuntament l'informe sol·licitat.

Malgrat no ser obligatori dur a terme el tràmit d'informació pública, es creu convenient que la ciutadania puga manifestar el seu criteri sobre aquest tema.

Resultat de l'enquesta a les 24:00 h del 12 de setembre de 2016

Resultat de l'enquesta a les 24:00 h del 12 de setembre de 2016